nauczyciele podwyżki pensji

Polscy seniorzy mogą podwyższyć wysokość swojej emerytury. Co trzeba zrobić, aby na konto najstarszych Polaków wpływało nawet kilkadziesiąt złotych więcej? Wyjaśniamy.

Emerytura może być wyższa o kilkadziesiąt złotych miesięcznie

Wydaje się, że zdecydowana większość polskich seniorów uważa, że ich świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są zbyt niskie. Sytuacji nie poprawia wszechobecnie panująca drożyzna. Zatem warto wiedzieć, w jaki sposób można podwyższyć wysokość swojej emerytury.

Seniorzy mogą wystąpić o ponowne przeliczenie emerytury. Trzeba jednak spełnić pewne warunki, aby do tego doszło. Wyjaśniamy jakie konkretnie są wymagania ZUS.

Otóż z wnioskiem o ponowne przeliczenie emerytury mogą wystąpić seniorzy, którzy po przyznaniu im świadczenia nadal pracują i regularnie odprowadzają składki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami raz w roku lub zaraz po ustaniu zatrudnienia ZUS dolicza odciągnięte składki do uposażenia emerytalnego.

Właśnie w taki sposób emeryci mogą podwyższyć swoje comiesięczne wynagrodzenie. Warto jednak podkreślić, że nie dotyczy to wszystkich seniorów. Należy zaznaczyć, iż o ponowne przeliczenie emerytury nie powinny wnioskować ci, którzy nie prowadzą działalności zarobkowej i nie opłacają składek.

Co ciekawe, przeliczenie świadczenia jest możliwe także w innym przypadku. Otóż chodzi o sytuację, gdy przy składaniu wniosku o przyznanie emerytury senior nie dysponował wszystkimi dokumentami za okres ubezpieczenia, które przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia wziął pod uwagę ZUS.

Co powinien zrobić emeryt, który chce, aby pracownicy ZUS ponownie przeliczyli mu wysokość emerytury? Przede wszystkim musi złożyć stosowny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o tzw. formularz ERPO.

Przy okazji należy zwrócić uwagę na ważny fakt. Jeśli okaże się, że po ponownym przeliczeniu emerytura jest niższa, ZUS nadal będzie wypłacał ją w dotychczasowej kwocie. Zatem emeryt nie musi obawiać się utraty żadnych pieniędzy.

Z pewnością warto zastanowić się, czy przypadkiem nie jesteśmy uprawnieni do ponownego wyliczenia wysokości emerytury. W końcu każde dodatkowe pieniądze są ważne w dobie wysokiej inflacji.

źródło: Interia

Zobacz również: