nauczyciele podwyżki pensji

Wspaniała informacja dla polskich emerytów. Już w marcu seniorzy otrzymają dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy kiedy i ile wpłynie na konto seniorów.

Emeryci mogą liczyć na podwyżkę świadczeń z ZUS

Wiceminister rodziny i polityki społecznej przekazał wiadomość, która ucieszy emerytów w naszym kraju. „Wszystkie osoby, które pobierają emeryturę do kwoty około 1700 zł, otrzymają co najmniej 250 zł brutto podwyżki; pozostali otrzymają wyższe świadczenia o 14,8 proc.” – podał Stanisław Szwed.

Powodem wzrostu kwoty świadczeń przysługującym emerytom są wyliczenia zaprezentowane przez Główny Urząd Statystyczny. „GUS opublikował wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku i wiemy już, że waloryzacja emerytur i rent w 2023 r. wyniesie 14,8 proc. Szacowaliśmy ten wskaźnik na poziomie 13,8 proc., jest o 1 procent większy” – wyjaśnił wiceszef resortu.

Stanisław Szwed podkreślił, iż marcowa waloryzacja będzie kwotowo-procentowa, a minimalny wzrost świadczeń to 250 zł brutto. Z pewnością ta wiadomość może ucieszyć polskich emerytów. „Minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniesie 1588,44 zł brutto. Wszystkie osoby, które pobierają emeryturę do kwoty około 1700 zł, otrzymają co najmniej 250 zł brutto podwyżki. Pozostałe osoby otrzymają wyższe świadczenia o 14,8 proc.” – wytłumaczył wiceminister MRiPS.

Przypomnijmy, iż świadczenia emerytów i rencistów każdego roku podlegają waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, powiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Należy zauważyć, iż waloryzacja obejmuje świadczenia długoterminowe takie jak: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, świadczenia rolnicze, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne.

W tej chwili minimalne świadczenie przysługujące emerytom to 1338,44 zł brutto miesięcznie.

źródło: Super Express

Zobacz również: