Lidl

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpiecznym produktem, który można było znaleźć na półkach popularnego dyskontu Lidl. Dokładnie rzecz biorąc chodzi o warzywa, w których poziom zawartości pestycydów został przekroczony. Oto szczegóły.

Lidl usuwa ze sklepów skażone warzywa

GIS wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Uwagę na komunikat Inspektoratu muszą zwłaszcza te osoby, które robią zakupy w sieci sklepów Lidl.

Warzywa, a konkretnie ziemniaki jadalne sałatkowe, zostały przebadane w ramach kontroli właścicielskiej na obecność pestycydów. Wyniki nie pozostawiły wątpliwości, iż ich poziom został przekroczony.

W swoim ostrzeżeniu Główny Inspektor Sanitarny przekazał, iż „na podstawie oceny ryzyka uznano, że spożycie ziemniaków zawierających stwierdzony poziom chloroprofamu może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów”.

Warto wspomnieć, iż skażone ziemniaki jadalne sałatkowe zostały usunięte ze sklepów Lidl na terenie województw: łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz śląskiego.

Podczas gdy z półek w dyskontach Lidl usuwany jest niebezpieczny produkt, pracownicy GIS prowadzą działania w celu wyjaśnienia sprawy.

Należy zaznaczyć, że osoby, które zdążyły już zakupić ziemniaki, mogą bez paragonu oddać produkt w sklepie Lidl. Jednocześnie Główny Inspektorat Sanitarny zwrócił uwagę, aby nie spożywać zanieczyszczonej żywności.

Koniecznie trzeba podkrelić, iż ostrzeżenie GIS dotyczy jednej partii warzyw. Poniżej zamieszczamy szczegóły produktu.

Nazwa produktu: Ziemniaki jadalne sałatkowe 1,5 kg, odmiana PRIMABELLE
Numer partii: L 09/02
Zapakowane dla: Lidl Sp. z o.o. Sp. k., Jankowice ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne
Zakład pakujący: P. P-U-H Awex sp. z o.o. Kościuszków 11, 63-460 Nowe Skalmierzyce

źródło: Lelum

Zobacz również: