nauczyciele podwyżki pensji

Ta wiadomość nie ucieszy polskich seniorów. Chodzi o 14. emeryturę. Okazuje się, że chociaż rząd pracuje nad wprowadzeniem tego dodatkowego uposażenia na stałe do systemu, to za jakiś czas i tak większości emerytów nie będą przysługiwały dodatkowe pieniądze.

14. emerytura zniknie na dobre?

Niestety, wiele wskazuje na to, że w miarę upływu czasu 14. emerytury mogą kompletnie zniknąć. Powodem takiej sytuacji są wymogi, które musi spełnić emeryt, aby dostać dodatkowe pieniądze. Dokładnie rzecz biorąc chodzi o limit uprawniający do otrzymania czternastego świadczenia.

Dr Antoni Kolek prezes Instytutu Emerytalnego zauważył, iż z roku na rok coraz mniej seniorów będzie miało prawo do 14. emerytury.

Przypomnijmy, że 14. emerytura to świadczenie w wysokości minimalnej emerytury, które jest wypłacane seniorom raz w roku. Co ważne, aby otrzymać dodatkowe pieniądze podstawowe wynagrodzenie emeryta z ZUS nie może przekraczać 2900 zł brutto. Dodajmy, że powyżej tej kwoty, czternastka jest zmniejszane według zasady „złotówka za złotówkę”.

Wspomniany limit uprawniający do poboru 14. emerytury ma być docelowo oparty na stałej kwocie. Nie będzie ważny zmieniający się wskaźnik.

Uwzględniając fakt, że z roku na rok emerytury rosną i są wysoko waloryzowane, z czasem może się okazać, iż 14. emerytura będzie przysługiwała tylko wąskiej grupie seniorów. Natomiast w skrajnym przypadku nie dostanie jej nikt, kto ma uprawnienia przynajmniej do minimalnej emerytury.

„Czternastka będzie przysługiwała coraz mniejszej liczbie osób, bo będą świadczenia rosły w wyniku waloryzacji. I zmniejszy się grupa uprawnionych do tego świadczenia, coraz więcej osób będzie przekraczało limit. Jeżeli już przyznawać taką czternastkę, to powinniśmy mieć jakieś kryteria dotyczące waloryzacji tego progu uprawniającego do tego świadczenia, inaczej to świadczenie okazuje się, że rząd będzie na nim oszczędzał” – wyjaśnił wspomniany już dr Antoni Kolek.

„Można powiedzieć, że te osoby, które były beneficjentami czternastkami, zaraz nimi nie będą, bo wzrośnie ich świadczenie w wyniku waloryzacji. Może otrzymają część, może w ogóle wypadną z grupy uprawnionych do otrzymania 14. emerytury. To jest o tyle dziwne, że ta czternastka ma wspierać osoby, które są poszkodowane w wyniku wysokiej inflacji. Rząd wspiera te osoby, ale będzie to dotyczyło coraz mniej osób – bo siłą rzeczy, coraz mniej osób będzie uprawnionych do tego świadczenia” – dodał prezes Instytutu Emerytalnego.

źródło: Super Express

Zobacz również: