nauczyciele podwyżki pensji

Dobra wiadomość dla części emerytów. Powstał projekt nowych przepisów, które umożliwią części polskich seniorów otrzymanie emerytury w wyższej kwocie niż obecnie.

Emerytura wdowia bardziej przystępna?

Lewica przygotowała nowy projekt, dzięki któremu część polskich seniorów mogłaby liczyć na większe pieniądze z ZUS. Planowane zmiany miałyby sprawić, że emerytura wdowia byłaby bardziej przystępna dla wdów i wdowców.

W tej chwili prawo do emerytury wdowiej przysługuje zarówno wdowom i jak wdowcom po śmierci zmarłego małżonka lub małżonki. Dodajmy, że jeśli senior chce ją pobierać, musi zrezygnować z własnego świadczenia rentowego bądź emerytalnego.

Wysokość emerytury wdowiej zależy od pobieranej renty lub emerytury. Może wynieść od 85% do nawet 95% świadczenia zmarłego. Poza tym, osoba, która chciałaby ją otrzymać musi mieć ukończony 50. rok życia lub być niezdolną do pracy.

Jak już wspomnieliśmy, Lewica zaproponowała modyfikację przepisów dotyczących emerytury wdowiej. Politycy chcą, aby prawo do niej przysługiwało wszystkim ubezpieczonym w ZUS, KRUS, a także emerytom mundurowym.

Poza tym, projekt Lewicy pozwala wdowie lub wdowcowi pobierać zarówno swoje świadczenie emerytalne bądź rentowe, jak i emeryturę wdowią. Należy jednak zaznaczyć, że obowiązywać będą pewne kryteria procentowe.

Otóż emeryt będzie mógł pobierać własne świadczenie i otrzymywać 50% emerytury wdowiej po małżonku lub pobierać własne świadczenie w 50% i otrzymywać całość emerytury wdowiej po małżonku.

To jednak nie wszystko. Lewica chce także wprowadzić limit pobieranej emerytury wdowiej. Miałby on wynosić 7600 zł, czyli trzykrotność średniej emerytury.

Jakie są szanse na wprowadzenie zmian? Lewica zebrała ponad 200 tysięcy podpisów za nową reformą wdowiej emerytury. Teraz marszałek Elżbieta Witek ma trzy miesiące, aby przekazać projekt pod prace Sejmu.

źródło: Interia

Zobacz również: