nauczyciele podwyżki pensji

Ta informacja z pewnością podzieli Polaków. Od czerwca w życie wejdą zmiany, które spowodują, iż do rąk osób bezrobotnych trafi więcej pieniędzy niż do tej pory. Ci, którzy pracują, nie kryją niezadowolenia. 

Większe pieniądze dla osób bez pracy

Przypomnijmy, że prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobom, które w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy, rozwiązały stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron. Dodajmy, że pieniądze z zasiłku są wypłacane od 6 do 12 miesięcy.

Z dniem 1 czerwca bieżącego roku na konta bezrobotnych wpłynie więcej pieniędzy niż do tej pory. Wszystko z powodu podwyższenia wysokości zasiłku dla bezrobotnych. O jakich kwotach mówimy?

Otóż od 1 czerwca 2023 r. osoby, które straciły pracę otrzymają zwaloryzowane świadczenie. Dotychczasowe 1304,10 zł zmieni się na 1491,90 zł. Należy zauważyć, iż wzrost zasiłku jest spory i wynika z poziomu inflacji w Polsce.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, iż roczna inflacja za 2022 r. wyniosła 14,4%. W praktyce przełożyło się to na wzrost świadczenia o 187,80 zł na okres 90 pierwszych dni pobierania zasiłku oraz o 147,50 zł po trzech pierwszych miesiącach. Niewątpliwie są to konkretne pieniądze.

Koniecznie trzeba zauważyć, iż wspomniane powyżej kwoty przysługują bezrobotnym ze stażem pracy pomiędzy 5 a 20 lat. Zupełnie inne pieniądze należą się tym, którzy przepracowali mniej niż 5 lat. Miesięczne świadczenie w takiej sytuacji wynosi 1193,52 zł przez pierwsze 90 dni, a następnie po tym okresie 937,28 zł. Z kolei ci, którzy mają staż pracy powyżej 20 lat, otrzymają co miesiąc 1564,92 zł przez pierwsze 90 dni. Po tym czasie na ich konto wpłynie 1228,92 zł miesięcznie.

Oczywiście zwiększenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych wywołało skrajne emocje wśród osób pracujących. Niektórzy są przeciwni wypłacaniu tego typu wsparcia finansowego. Według takich ludzi, jeśli ktoś jest zdrowy to może w tradycyjny sposób zarabiać pieniądze.

źródło: Bankier

Zobacz również: