świadczenie pieniądze

Nadciąga ważna data dla wielu Polaków. Już za kilka dni Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozpocznie przyjmowanie wniosków dotyczących finansowego wsparcia dla polskich rodzin. Wyjaśniamy komu przysługują dodatkowe pieniądze i jak można je otrzymać.

ZUS rusza z programem „Dobry start”

1 lipca 2023 roku ZUS rozpocznie przyjmowanie wniosków dotyczących 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Przypomnijmy, że pieniądze pochodzą z rządowego programu „Dobry Start”.

Warto podkreślić, że świadczenie „Dobry Start” przysługuje tylko raz w roku. ZUS wypłaca pieniądze na każde dziecko uczące się w szkole, aż do momentu ukończenia przez nie 20. roku życia.

Co ciekawe, w przypadku dziecka niepełnosprawnego, uczącego się w szkole, świadczenie z ZUS przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Co zrobić, aby otrzymać pieniądze?

Osoby, które chcą otrzymać dodatkowe 300 plus z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych muszą złożyć wniosek. Dodajmy, że może to uczynić matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

„Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej” – wyjaśniło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS)

Należy podkreślić, iż przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków dotyczącym 300 plus zajmie się ZUS. Zainteresowani będą mogli złożyć dokumenty już od 1 lipca 2023 roku.

Koniecznie trzeba zaznaczyć, iż wnioski o świadczenie „Dobry Start” można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie drogą elektroniczną. Natomiast wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

„Wnioski drogą online można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS” – poinformowało MRiPS.

Na koniec warto wspomnieć, iż złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. „Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku” – zwrócił uwagę resort rodziny.

źródło: o2.pl

Zobacz również: