abonament radiowo-telewizyjny kary

Polacy muszą liczyć się z tym, że niebawem do ich drzwi mogą zapukać kontrolerzy. Niestety dla niektórych osób taka wizyta skończy się nieprzyjemnie. Wielu z nas będzie musiało bowiem zapłacić karę. Oto szczegóły.

Kary dla tych, którzy zlekceważą istotny obowiązek

Temat abonamentu radiowo-telewizyjnego to dość kontrowersyjna kwestia. Jednak czy nam się podoba, czy też nie, jesteśmy zobowiązani go opłacać. Jeśli tego nie czynimy, musimy liczyć się z przykrymi konsekwencjami w postaci kar pieniężnych.

Co ciekawe, wiadomo już, ile wyniosą opłaty abonamentowe w 2024 roku. Otóż opłata za miesiąc za radioodbiornik to wydatek rzędu 8,70 zł miesięcznie. Z kolei opłata za miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 27,30 zł miesięcznie.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że osoby, które dokonają opłaty za rok z góry oraz uczynią tą do 25 stycznia 2024 r., mogą liczyć na spory rabat.

Na tym jednak kończą się dobre wieści. Okazało się bowiem, że Polacy powinni liczyć się wizytami kontrolnymi. Kontrolerzy zweryfikują w ten sposób, czy wywiązujemy się z obowiązku abonamentowego. Jeśli nie, czekają nas kary.

„Kontrole obowiązku rejestracji odbiorników rtv przeprowadzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej S.A. Jednostką dedykowaną do realizacji zadań związanych z kontrolą jest Centrum Obsługi Finansowej” – zakomunikowała Poczta Polska.

„Pracownicy przeprowadzający kontrolę mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego, również dowód osobisty. Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników rtv lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych” – wyjaśniła Poczta Polska.

Jak już wspomnieliśmy, kontroler ma prawo nałożyć na nas karę. „W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Po zakończeniu postępowania dowodowego wydawana jest decyzja administracyjna z nakazem rejestracji odbiornika (gdy strona nie dopełniła formalności rejestracji) oraz ustalająca opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika lub odbiorników” – zaznaczyła Poczta Polska.

źródło: o2.pl

Zobacz również: