pieniądze

Polacy mogę liczyć na dodatkowe pieniądze. Wsparcie jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oto, kto może na nie liczyć oraz jakie warunki należy spełnić, aby je w ogóle otrzymać.

Pieniądze trafią do Polaków w ramach ryczałtu energetycznego

Obywatele mogą się ubiegać o wsparcie finansowe z ZUS. Pieniądze są wypłacane jako tzw. ryczałt energetyczny. Nie jest to mała kwota. Świadczenie wynosi bowiem 255,17 zł.

Co ciekawe, kwota ta nie jest stała. Ryczałt energetyczny, podobnie jak emerytura, podlega każdego roku waloryzacji. Dodajmy, że następuje ona 1 marca.

Należy zaznaczyć, że dodatkowe pieniądze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mają pomóc w opłaceniu rachunków za prąd. Środki te są wypłacane w formie uzupełnienia wraz z wypłatą emerytury.

Jeśli ktoś chciałby skorzystać z takiej pomocy, musi koniecznie złożyć odpowiedni wniosek. Poza tym, trzeba być jedną z osób uprawnionych do otrzymania pieniędzy w ramach ryczałtu energetycznego.

ZUS jasno określił, kto może wystąpić z wnioskiem o tego typu wsparcie. Na stronie Zakładu znajdziemy informację, iż są to: kombatanci, żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych, wdowy lub wdowcy: emeryci i renciści, pozostali po kombatantach i innych osobach uprawnionych, wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierające emeryturę lub rentę.

Tym, co może zaskoczyć jest fakt, iż opisywane świadczenie można dziedziczyć. Z pewnością dobrą wiadomością jest również to, iż pieniądze z ryczałtu energetycznego nie są opodatkowane.

Osoby ubiegające się o tego typu pomoc muszą złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek. Nosi on nazwę ZUS-ERK. Dodatkowo należy dostarczyć trzeba:

  • zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień,
  • decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
  • zaświadczenie właściwego organu wojskowego.

źródło: Goniec

Zobacz również: